ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
1,000 SDG
1 سال
1,500 SDG
1 سال
1,000 SDG
1 سال
.net
1,300 SDG
1 سال
1,700 SDG
1 سال
1,300 SDG
1 سال
.org
1,100 SDG
1 سال
1,500 SDG
1 سال
1,300 SDG
1 سال
.academy
2,300 SDG
1 سال
3,600 SDG
1 سال
3,700 SDG
1 سال
.agency
800 SDG
1 سال
2,300 SDG
1 سال
2,300 SDG
1 سال
.services
1,200 SDG
1 سال
3,500 SDG
1 سال
3,500 SDG
1 سال
.tours
1,000 SDG
1 سال
5,000 SDG
1 سال
5,000 SDG
1 سال
.sd
400 SDG
1 سال
400 SDG
1 سال
400 SDG
1 سال
.me
600 SDG
1 سال
1,700 SDG
1 سال
2,200 SDG
1 سال
.art
1,600 SDG
1 سال
1,600 SDG
1 سال
1,600 SDG
1 سال
.bio
7,200 SDG
1 سال
7,200 SDG
1 سال
7,200 SDG
1 سال
.biz
1,500 SDG
1 سال
1,700 SDG
1 سال
1,700 SDG
1 سال
.careers
6,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
.center
1,000 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
.cleaning
4,800 SDG
1 سال
4,800 SDG
1 سال
4,800 SDG
1 سال
.clinic
6,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
.community
2,300 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.company
1,200 SDG
1 سال
1,200 SDG
1 سال
1,200 SDG
1 سال
.computer
2,300 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.construction
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.country

سال
N/A
N/A
.delivery
1,200 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
.dental
6,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
.dentist
4,300 SDG
1 سال
4,300 SDG
1 سال
4,300 SDG
1 سال
.design
2,300 SDG
1 سال
4,300 SDG
1 سال
4,300 SDG
1 سال
.digital
1,000 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.directory
1,200 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
.discount
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.education
1,700 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
.engineer
1,700 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.engineering
1,700 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
.enterprises
2,300 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.events
2,300 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.expert
1,000 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
.farm
1,700 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.furniture
6,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
.gallery
1,200 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
.gift
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
.group
1,700 SDG
1 سال
2,300 SDG
1 سال
2,300 SDG
1 سال
.health
8,300 SDG
1 سال
8,300 SDG
1 سال
8,300 SDG
1 سال
.hospital
5,300 SDG
1 سال
5,300 SDG
1 سال
5,300 SDG
1 سال
.international
700 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
.investments
1,200 SDG
1 سال
12,000 SDG
1 سال
12,000 SDG
1 سال
.io
3,800 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
6,100 SDG
1 سال
.it
2,800 SDG
1 سال
2,800 SDG
1 سال
2,800 SDG
1 سال
.jobs
16,900 SDG
1 سال
10,200 SDG
1 سال
16,900 SDG
1 سال
.management
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
.market
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.marketing
1,000 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.mba
2,300 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.media
1,700 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.online
800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.photography
1,900 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
.press
8,300 SDG
1 سال
8,300 SDG
1 سال
8,300 SDG
1 سال
.recipes
700 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
.rent
2,800 SDG
1 سال
7,300 SDG
1 سال
7,300 SDG
1 سال
.rentals
1,000 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.report
1,200 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
.review
900 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
1,100 SDG
1 سال
.reviews
1,200 SDG
1 سال
2,300 SDG
1 سال
2,300 SDG
1 سال
.school
2,300 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.shop
500 SDG
1 سال
4,300 SDG
1 سال
3,300 SDG
1 سال
.shopping
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
.software
1,000 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.social
1,700 SDG
1 سال
2,800 SDG
1 سال
2,800 SDG
1 سال
.solutions
1,400 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
.support
1,200 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
.tech
900 SDG
1 سال
5,300 SDG
1 سال
5,300 SDG
1 سال
.technology
1,000 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
2,600 SDG
1 سال
.town
1,200 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.travel
4,300 SDG
1 سال
10,200 SDG
1 سال
10,200 SDG
1 سال
.university
2,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
6,300 SDG
1 سال
.website
600 SDG
1 سال
2,800 SDG
1 سال
2,800 SDG
1 سال
.wedding
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
3,800 SDG
1 سال
.business
1,300 SDG
1 سال
1,300 SDG
1 سال
1,300 SDG
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution