ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
2,900 SDG
1 سال
4,350 SDG
1 سال
4,350 SDG
1 سال
.net
3,770 SDG
1 سال
4,930 SDG
1 سال
4,930 SDG
1 سال
.org
3,190 SDG
1 سال
4,350 SDG
1 سال
4,350 SDG
1 سال
.academy
6,670 SDG
1 سال
10,440 SDG
1 سال
10,730 SDG
1 سال
.agency
2,320 SDG
1 سال
6,670 SDG
1 سال
6,670 SDG
1 سال
.services
3,480 SDG
1 سال
10,150 SDG
1 سال
10,150 SDG
1 سال
.tours
2,900 SDG
1 سال
14,500 SDG
1 سال
14,500 SDG
1 سال
.sd

سال
N/A
N/A
.me
1,740 SDG
1 سال
4,930 SDG
1 سال
6,380 SDG
1 سال
.art
4,640 SDG
1 سال
4,640 SDG
1 سال
4,640 SDG
1 سال
.bio
20,880 SDG
1 سال
20,880 SDG
1 سال
20,880 SDG
1 سال
.biz
4,350 SDG
1 سال
4,930 SDG
1 سال
4,930 SDG
1 سال
.careers
18,270 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
.center
2,900 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
.cleaning
13,920 SDG
1 سال
13,920 SDG
1 سال
13,920 SDG
1 سال
.clinic
18,270 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
.community
6,670 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.company
3,480 SDG
1 سال
3,480 SDG
1 سال
3,480 SDG
1 سال
.computer
6,670 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.construction
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.country

سال
N/A
N/A
.delivery
3,480 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
.dental
18,270 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
.dentist
12,470 SDG
1 سال
12,470 SDG
1 سال
12,470 SDG
1 سال
.design
6,670 SDG
1 سال
12,470 SDG
1 سال
12,470 SDG
1 سال
.digital
2,900 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.directory
3,480 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
.discount
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.education
4,930 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
.engineer
4,930 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.engineering
4,930 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
.enterprises
6,670 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.events
6,670 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.expert
2,900 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
.farm
4,930 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.furniture
18,270 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
.gallery
3,480 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
.gift
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
.group
4,930 SDG
1 سال
6,670 SDG
1 سال
6,670 SDG
1 سال
.health
24,070 SDG
1 سال
24,070 SDG
1 سال
24,070 SDG
1 سال
.hospital
15,370 SDG
1 سال
15,370 SDG
1 سال
15,370 SDG
1 سال
.international
2,030 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
.investments
3,480 SDG
1 سال
34,800 SDG
1 سال
34,800 SDG
1 سال
.io
11,020 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
17,690 SDG
1 سال
.it
8,120 SDG
1 سال
8,120 SDG
1 سال
8,120 SDG
1 سال
.jobs
49,010 SDG
1 سال
29,580 SDG
1 سال
49,010 SDG
1 سال
.management
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
.market
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.marketing
2,900 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.mba
6,670 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.media
4,930 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.online
2,320 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.photography
5,510 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
.press
24,070 SDG
1 سال
24,070 SDG
1 سال
24,070 SDG
1 سال
.recipes
2,030 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
.rent
8,120 SDG
1 سال
21,170 SDG
1 سال
21,170 SDG
1 سال
.rentals
2,900 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.report
3,480 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
.review
2,610 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
3,190 SDG
1 سال
.reviews
3,480 SDG
1 سال
6,670 SDG
1 سال
6,670 SDG
1 سال
.school
6,670 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.shop
1,450 SDG
1 سال
12,470 SDG
1 سال
9,570 SDG
1 سال
.shopping
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
.software
2,900 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.social
4,930 SDG
1 سال
8,120 SDG
1 سال
8,120 SDG
1 سال
.solutions
4,060 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
.support
3,480 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
.tech
2,610 SDG
1 سال
15,370 SDG
1 سال
15,370 SDG
1 سال
.technology
2,900 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
7,540 SDG
1 سال
.town
3,480 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.travel
12,470 SDG
1 سال
29,580 SDG
1 سال
29,580 SDG
1 سال
.university
6,670 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
18,270 SDG
1 سال
.website
1,740 SDG
1 سال
8,120 SDG
1 سال
8,120 SDG
1 سال
.wedding
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
11,020 SDG
1 سال
.business
3,770 SDG
1 سال
3,770 SDG
1 سال
3,770 SDG
1 سال
.app
5,800 SDG
1 سال
6,670 SDG
1 سال
6,670 SDG
1 سال
.studio
7,250 SDG
1 سال
7,250 SDG
1 سال
7,250 SDG
1 سال
.productions
3,770 SDG
1 سال
12,180 SDG
1 سال
12,180 SDG
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution