ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
2,800 SDG
1 سال
4,200 SDG
1 سال
4,200 SDG
1 سال
.net
3,640 SDG
1 سال
4,760 SDG
1 سال
4,760 SDG
1 سال
.org
3,080 SDG
1 سال
4,200 SDG
1 سال
4,200 SDG
1 سال
.academy
6,440 SDG
1 سال
10,080 SDG
1 سال
10,360 SDG
1 سال
.agency
2,240 SDG
1 سال
6,440 SDG
1 سال
6,440 SDG
1 سال
.services
3,360 SDG
1 سال
9,800 SDG
1 سال
9,800 SDG
1 سال
.tours
2,800 SDG
1 سال
14,000 SDG
1 سال
14,000 SDG
1 سال
.sd

سال
N/A
N/A
.me
1,680 SDG
1 سال
4,760 SDG
1 سال
6,160 SDG
1 سال
.art
4,480 SDG
1 سال
4,480 SDG
1 سال
4,480 SDG
1 سال
.bio
20,160 SDG
1 سال
20,160 SDG
1 سال
20,160 SDG
1 سال
.biz
4,200 SDG
1 سال
4,760 SDG
1 سال
4,760 SDG
1 سال
.careers
17,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
.center
2,800 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
.cleaning
13,440 SDG
1 سال
13,440 SDG
1 سال
13,440 SDG
1 سال
.clinic
17,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
.community
6,440 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.company
3,360 SDG
1 سال
3,360 SDG
1 سال
3,360 SDG
1 سال
.computer
6,440 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.construction
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.country

سال
N/A
N/A
.delivery
3,360 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
.dental
17,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
.dentist
12,040 SDG
1 سال
12,040 SDG
1 سال
12,040 SDG
1 سال
.design
6,440 SDG
1 سال
12,040 SDG
1 سال
12,040 SDG
1 سال
.digital
2,800 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.directory
3,360 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
.discount
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.education
4,760 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
.engineer
4,760 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.engineering
4,760 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
.enterprises
6,440 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.events
6,440 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.expert
2,800 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
.farm
4,760 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.furniture
17,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
.gallery
3,360 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
.gift
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
.group
4,760 SDG
1 سال
6,440 SDG
1 سال
6,440 SDG
1 سال
.health
23,240 SDG
1 سال
23,240 SDG
1 سال
23,240 SDG
1 سال
.hospital
14,840 SDG
1 سال
14,840 SDG
1 سال
14,840 SDG
1 سال
.international
1,960 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
.investments
3,360 SDG
1 سال
33,600 SDG
1 سال
33,600 SDG
1 سال
.io
10,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
17,080 SDG
1 سال
.it
7,840 SDG
1 سال
7,840 SDG
1 سال
7,840 SDG
1 سال
.jobs
47,320 SDG
1 سال
28,560 SDG
1 سال
47,320 SDG
1 سال
.management
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
.market
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.marketing
2,800 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.mba
6,440 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.media
4,760 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.online
2,240 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.photography
5,320 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
.press
23,240 SDG
1 سال
23,240 SDG
1 سال
23,240 SDG
1 سال
.recipes
1,960 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
.rent
7,840 SDG
1 سال
20,440 SDG
1 سال
20,440 SDG
1 سال
.rentals
2,800 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.report
3,360 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
.review
2,520 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
3,080 SDG
1 سال
.reviews
3,360 SDG
1 سال
6,440 SDG
1 سال
6,440 SDG
1 سال
.school
6,440 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.shop
1,400 SDG
1 سال
12,040 SDG
1 سال
9,240 SDG
1 سال
.shopping
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
.software
2,800 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.social
4,760 SDG
1 سال
7,840 SDG
1 سال
7,840 SDG
1 سال
.solutions
3,920 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
.support
3,360 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
.tech
2,520 SDG
1 سال
14,840 SDG
1 سال
14,840 SDG
1 سال
.technology
2,800 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
7,280 SDG
1 سال
.town
3,360 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.travel
12,040 SDG
1 سال
28,560 SDG
1 سال
28,560 SDG
1 سال
.university
6,440 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
17,640 SDG
1 سال
.website
1,680 SDG
1 سال
7,840 SDG
1 سال
7,840 SDG
1 سال
.wedding
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
10,640 SDG
1 سال
.business
3,640 SDG
1 سال
3,640 SDG
1 سال
3,640 SDG
1 سال
.app
5,600 SDG
1 سال
6,440 SDG
1 سال
6,440 SDG
1 سال
.studio
7,000 SDG
1 سال
7,000 SDG
1 سال
7,000 SDG
1 سال
.productions
3,640 SDG
1 سال
11,760 SDG
1 سال
11,760 SDG
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution